سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۹۶۴۷۴۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه با برآورد ۹
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
توضیحات : موارد بند پ و ح آیین نامه تضامین صحیح می باشد و بند خ موردقبول نمی باشد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری تهیه، طبخ مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری تهیه، طبخ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن