سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز با برآورد ۴۶,۷۷۹,۸۳۷,۶۶۵
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه صلاحیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات - گواهی نامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - کارت ملی و معرفی نامه - ارائه یک نسخه از اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی - یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ راس ساعت ۱۰/۲۰
توضیحات : اعلام آمادگی : حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم - تحویل مدارک ۱۴ روز - یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز (امور آبدارخانه ها مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز (امور آبدارخانه ها
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن