سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۷۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و... با برآورد ۲۲,۷۵۸,۷۹۱,۲۹۵
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات ---ارائه گواهی نامه صلاحیت ایمنی از ادراه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰.۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم --- اعلام آمادگی ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن