سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تعمیر اساسی موتور و جلویبندی کامل بنز سوخت رسان با لوازم مورد نیاز

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۲۹۷۳۰۲۲۵۰۰۰۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : استعلام تعمیر اساسی موتور و جلویبندی کامل بنز سوخت رسان با لوازم مورد نیاز
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام  تعمیر اساسی موتور و جلویبندی کامل بنز سوخت استعلام  تعمیر اساسی موتور و جلویبندی کامل بنز سوخت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن