سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی - انجام خدمات خودرویی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۵۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - انجام خدمات خودرویی
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری مناقصه ارزیابی کیفی - انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن