سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای کابل کشی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۹۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کابل کشی
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ از ساعت ۱۳
توضیحات : یک مرحله ای ـ نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی مناقصه اجرای کابل کشی محوطه بیمارستان رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن