سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری ، نمکزدایی،

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۳۱۵۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری ، نمکزدایی،
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری ، مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات راهبری واحدهای بهره برداری ،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن