سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵۳۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۱۰-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۱-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۱۱-۰۷
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۲-۰۱ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- متقاضيان جهت دريافت اسناد می توانند به سايت دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدريه به آدرسwww.thums.ac.irقسمت مناقصات ومزايدات مراجعه نمايند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا به صورت مناقصه مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا به صورت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن