سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵۳۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۱۰-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۱-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۱۱-۰۷
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۱۲-۰۷ ----  
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن