سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات نظافت و باربری خود

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات نظافت و باربری خود
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱
توضیحات : یک مرحله ای -
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره مناقصه واگذاری انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن