سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی و رفع مناقصه واگذاری امور مربوط به گشت و بازرسی و رفع
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن