سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی صلاحیت مشاوره معتبر با حداقل پایه سه در گروه انرژی با تخصص بهینه سازی انرژی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت هفت روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر چهارده روز تقویمی پس از انتقضای مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن