سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای با برآورد ۱۲,۱۳۰,۲۹۵,۵۱۹
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : حداقل پایه ۵ حقوقی رشته آب یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۸ صبح مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ لغایت تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۸/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ و آسفالت خیابانهای مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ و آسفالت خیابانهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن