سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی زهکش بزرگ شهر سیاه منصور

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۷۲۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی زهکش بزرگ شهر سیاه منصور با برآورد ۱۰۶
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شهرداری سیاه منصور در نظر دارد عملیات احداث کانال مناقصه شهرداری سیاه منصور در نظر دارد عملیات احداث کانال
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن