سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان تکاب(نوبت دوم)

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۸۰۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظيف) شبکه بهداشت و درمان تکاب(نوبت دوم)
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
توضیحات : بعد بارگزاری تصویر ضمانت نامه، اصل آن بصورت پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه حراست دانشگاه تحویل و رسید آن دریافت گردد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظيف) شبکه مناقصه واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظيف) شبکه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن