سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تکمیل عملیات روشنایی ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۳۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل عملیات روشنایی ...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه نیرو
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۹ صبح الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل  عملایت روشنایی محور آزاد راه تهران - مناقصه تکمیل  عملایت روشنایی محور آزاد راه تهران -
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن