سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت با برآورد ۸,۴۳۷,۰۷۲,۷۲۹
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمینه حمل و نقل - گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار - فیش واریزی و معرفی نامه معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ آگهی نوبت اول تا ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعات اداری
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان / مناقصه پیمان ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت آبادان /
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن