سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه ها

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه ها
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته تخصص تاسیسات آب و فاضلاب مشاوره پایه ۲ - ۱ -- گواهی ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۸/۳۰
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه مناقصه ارزیابی کیفی مشاران جهت خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن