سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تاسیسات مکانیکی آموزشی ۷۰۳ متر مربع و تاسیسات برقی آموزشی۷۰۳ مترمربع

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۱۹۷۰۴۳۲۳۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام تاسیسات مکانیکی آموزشی ۷۰۳ متر مربع و تاسیسات برقی آموزشی۷۰۳ مترمربع
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تاسیسات مکانیکی آموزشی 703 متر مربع و تاسیسات برقی استعلام تاسیسات مکانیکی آموزشی 703 متر مربع و تاسیسات برقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن