سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران شماره ۲ (صدرا)

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۷۸۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران شماره ۲ (صدرا)
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
توضیحات : مبلغ تضمين شركت در مناقصه :۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل سیصد و پنجاه میلیون ریال(بصورت تضمین بانکی در وجه اداره کل که دارای حداقل سه ماه اعتبار باشد تا تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۸)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای بخشی از ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی استخر مناقصه اجرای بخشی از ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی استخر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن