سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای حفاظت اراضي دولتي

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۸۰۶۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای حفاظت اراضي دولتي
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر مناقصه اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن