سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی - عملیات مربوط به اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۳۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - عملیات مربوط به اجرای عملیات توسعه و بازسازی شبکه ... با برآورد ۱,۷۷۰,۹۱۶,۳۱۰
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - عملیات مربوط به اجرای عملیات توسعه مناقصه ارزیابی کیفی - عملیات مربوط به اجرای عملیات توسعه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن