سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رسانی به روستاهای شهرستان جیرفت

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۸۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رسانی به روستاهای شهرستان جیرفت با برآورد ۱۳
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برق رسانی به روستاها ( جیرفت) مناقصه برق رسانی به روستاها ( جیرفت)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن