سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب با برآورد ۵۰,۵۹۹,۵۸۳,۷۴۰
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و گوایه نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ الی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب صالح آباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن