سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پروژه بهسازی، جمع آوری هدایت آبهای سطحی...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه بهسازی، جمع آوری هدایت آبهای سطحی... با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : حداقل رتبه ۵ رشته راه و باند از سازمان مدیریت راهبردی ریاست جمهوری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه بهسازی ،  جمع آوری هدایت آبهای سطحی مناقصه پروژه بهسازی ،  جمع آوری هدایت آبهای سطحی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن