سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۸۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان با برآورد ۳
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجدید برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان مناقصه تجدید برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن