سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام دستگاه بوستر پمپ (کنترل فشار)و دستگاه اشنایی با عملکرد پمپ کف کش ولجن کش طبق لیست پیوست تهیه شود.

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۱۹۷۰۱۳۶۰۰۰۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام دستگاه بوستر پمپ (کنترل فشار)و دستگاه اشنایی با عملکرد پمپ کف کش ولجن کش طبق لیست پیوست تهیه شود.
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۰-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام دستگاه بوستر پمپ (کنترل فشار)و دستگاه اشنایی با عملکرد استعلام دستگاه بوستر پمپ (کنترل فشار)و دستگاه اشنایی با عملکرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن