سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید لوازم پست برق سیلوی تاکستان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۱۲۹۷۲۰۰۰۵۰۰۰۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : استعلام خرید لوازم پست برق سیلوی تاکستان
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید لوازم پست برق سیلوی تاکستان استعلام خرید لوازم پست برق سیلوی تاکستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن