سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید دستگاه سکشنلایزر و...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دستگاه سکشنلایزر و...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲ روز پس از درج آگهي نوبت دوم به مدت پنج روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 123-97 : خرید تعداد بیست (20) دستگاه سکشنلایزر و مناقصه 123-97 : خرید تعداد بیست (20) دستگاه سکشنلایزر و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن