سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از تلمبه خانه آب ها

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از تلمبه خانه آب ها
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رشته آب پایه ۵ و بالاتر - پرینت مشخصات شرک در سایت ساجار که در آن تاریخ اعتبار رتبه بندی و ظرفیت کاری آزاد پیمانکاری در رشته کاری مورد نظر مشخص شده باشد - تصویر رتبه بندی - آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات شرکت از زمان تاسیس تاکنون و گواهی امضا ثبتی صاحبان امضا مجاز شرکت - معرفی نامه و رسید پرداخت وجه دریافت سند
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از تلمبه خانه آب های مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از تلمبه خانه آب های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن