سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب و...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۶۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات ایاب و ذهاب و...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت حداقل یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت دو هفته
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 081/7/97 : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات مناقصه 081/7/97 : ارزیابی کیفی حفاظت فیزیکی، نظارت و خدمات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن