سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام واگرذاری خرید خدمات ، طبخ و توزیع غذا ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : استعلام واگرذاری خرید خدمات ، طبخ و توزیع غذا ...
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام واگذاری خرید خدمات، طبخ و توزیع غذا مرکز شبانه استعلام واگذاری خرید خدمات، طبخ و توزیع غذا مرکز شبانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن