سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره کل پست استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۹۶۴۷۲۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره کل پست استان هرمزگان
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره کل مناقصه انجام امور باربری و نظافت ساختمانهای تابعه اداره کل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن