سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری

کد آریاتندر : ۹۷۱۰۲۴۵۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری با برآورد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
--array(8) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول - مرحله دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری اعم از (خدمات شهری، مناقصه واگذاری قسمت های مختلف شهرداری اعم از (خدمات شهری،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن