استعلام اجرای پله به شرح فایل پیوست
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اجرای پله به شرح فایل پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۱۱۲۱۱۱۹۷۰۰۳۴۰۰۰۰۰۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : استعلام اجرای پله به شرح فایل پیوست
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجرای پله به شرح فایل پیوست استعلام اجرای پله به شرح فایل پیوست
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن