استعلام تکمیل و بهسازی ساختمان اداری راهداری فراهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام تکمیل و بهسازی ساختمان اداری راهداری فراهان

کد آریاتندر : ۹۷۱۱۲۱۱۱۹۷۰۰۰۲۷۸۰۰۰۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام تکمیل و بهسازی ساختمان اداری راهداری فراهان
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۱۱-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام تکمیل و بهسازی ساختمان اداری راهداری فراهان استعلام تکمیل و بهسازی ساختمان اداری راهداری فراهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن