سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توانیر

کد آریاتندر : ۹۰۰۶۰۶۷۰۰
انتشار : ۱۳۹۰/۰۶/۰۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح در چهار سطح
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۶/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۶/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazrec.co.ir/cvs وب سایت
منابع : iets.mporg.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن