مناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه احداث مدرسه ـ اجرای مقاوم سازی و ...

کد آریاتندر : ۹۷۱۲۲۳۶۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مدرسه ـ اجرای مقاوم سازی و ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی مضای الکترونیکی ـ حداقل ۵ ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۸
توضیحات : نوبت اول یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ مناقصه 2097000101000093: احداث مدرسه 2 کلاسه پشه لر گنبد ـ
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن