مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روها، معابر و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روها، معابر و سرویس بهداشتی ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۱۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روها، معابر و سرویس بهداشتی ... با برآورد ۵,۲۱۷,۳۸۵,۵۷۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روها، معابر و مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روها، معابر و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن