مناقصه تكميل ساختمان نيمه كاره راهدارخانه انارك با توجه به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل ساختمان نيمه كاره راهدارخانه انارك

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۶۹۶۵۷۹۹۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تكميل ساختمان نيمه كاره راهدارخانه انارك
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تكميل ساختمان نيمه كاره راهدارخانه انارك با توجه به مناقصه تكميل ساختمان نيمه كاره راهدارخانه انارك با توجه به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن