مناقصه در نظر دارد پروژه انجام آزمونهای غیرمخرب Advance NDT
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پروژه انجام آزمونهای غیرمخرب

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه انجام آزمونهای غیرمخرب
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه در نظر دارد پروژه انجام آزمونهای غیرمخرب Advance NDT مناقصه در نظر دارد پروژه انجام آزمونهای غیرمخرب Advance NDT
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن