مناقصه واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض آب با برآورد ۱۴,۲۸۳,۸۳۰,۰۰۰
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض مناقصه واگذاری عملیات مربوط به قرائت کنتور و پخش قبوض
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن