مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از با برآورد ۱۰,۰۲۴,۸۵۷,۱۴۹
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۹ صبح
توضیحات : نوبت اول - به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت واقع
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن