مناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی ...

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی مناقصه 20/97 : ارزیابی کیفی احداث و آسفالت راه روستایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن