مناقصه واگذاری امور خدمات شهری عملیات روفت و روب و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۵۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : اصل گواهی تایید صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی با عنوان خدمات عمومی برای شرکت متقاضی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ساعت ۱۳/۱۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری عملیات روفت و روب و مناقصه واگذاری امور خدمات شهری عملیات روفت و روب و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن