مناقصه خرید، فیلتر هوای ورودی توربین گازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فیلتر هوای ورودی توربین

کد آریاتندر : ۹۸۰۱۲۷۷۶
انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه فیلتر هوای ورودی توربین
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات فنی ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ـ مالی ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، فیلتر هوای ورودی توربین گازی مناقصه خرید، فیلتر هوای ورودی توربین گازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن