سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۱۵۱/۸۵
کد آریاتندر : ۸۶۰۵۲۶۴۳۹۲۳
انتشار : ۱۳۸۶/۰۵/۲۶
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : انجام خدمات روزمره تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات آغاجری ، با برآورد ۲۸۵۵۶۷۵۲۸۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امیدیه ، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری ، ساختمان ۳۰۰ ، اتاق ۹
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲-۳۲۲۰۰۳۸ -
- http://
توضیحات : آگهی نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات روزمره تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )