استعلام شرکت کنندگان میبایست ساکن کرمانشاه باشند. کلیه برگه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت کنندگان میبایست ساکن کرمانشاه باشند. کلیه برگه های شرایط میبایست ممهور به مهر شرکت گردد.

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۰۳۱۱۹۸۰۳۰۲۴۳۰۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : استعلام شرکت کنندگان میبایست ساکن کرمانشاه باشند. کلیه برگه های شرایط میبایست ممهور به مهر شرکت گردد.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۲-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام شرکت کنندگان میبایست ساکن کرمانشاه باشند.  کلیه برگه استعلام شرکت کنندگان میبایست ساکن کرمانشاه باشند.  کلیه برگه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن