استعلام یک دستگاه بینوکولر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام یک دستگاه بینوکولر

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۰۲۱۱۹۸۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : استعلام یک دستگاه بینوکولر
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۲-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام یک دستگاه بینوکولر استعلام یک دستگاه بینوکولر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن