استعلام خرید کلمپ تعمیراتی در سایز های مختلف مطابق با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید کلمپ تعمیراتی در سایز های مختلف مطابق با مشخصات فنی پیوست

کد آریاتندر : ۹۸۰۲۰۳۱۱۹۸۰۰۱۳۴۰۰۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : استعلام خرید کلمپ تعمیراتی در سایز های مختلف مطابق با مشخصات فنی پیوست
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۲-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید کلمپ تعمیراتی در سایز های مختلف مطابق با استعلام خرید کلمپ تعمیراتی در سایز های مختلف مطابق با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن